Paikalla 346 vierasta ja ei kirjautuneita

Veneiden katsastus kuuluu ImPS:n jäsenmaksun hintaan

Katsastuspäivät järjestetään kesäkuun alussa.

Muulloin voit ottaa yhteyttä seuran katsastajiin.

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori.

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet sekä mahdolliset seuran ja liiton painopistealueiksi määräämät kohdat. Samalla veneenomistajalla on mahdollisuus kysellä katsastajalta neuvoa koskien veneen turvallisuutta ja ylläpitoa.

Katsastuksen suorittavat seuran valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on velvollinen toimittamaan katsastusasiakirjat oman seuran rekisteriin.

Lisätietoja esim. vaatimuksista http://spv.fi/teema/katsastus/

 2018 KATSASTUKSEN PAINOPISTE ON LED-HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET


Kaudelle 2017 katsastuksessa vaadittavien hätämerkinantovälineiden valikoimaa laajennettiin nykyaikaisen tekniikan mukaisiin LED-hätämerkinantovälineisiin ja muihin perinteistä pyrotekniikkaa korvaaviin tuotteisiin. Tämän päätöksen taustalla olivat tekniikan kehittyminen, yhteistyö ja kenttäkokeet viranomaisten kanssa ja tärkeimpänä vielä veneilijöiltä tulleet toiveet. Pyrotekniikka on osoittautunut harjoitusammunnoissa vähintäänkin hankalaksi käyttää oikein ja myös ikävän usein vaaralliseksi käyttäjälleen, joten oli luonnollista pyrkiä löytämään näille varusteille riittävän hyvä korvaaja.


Lisäsimme LED-hätämerkinantovälineet valikoimaan siitä huolimatta, ettei niille vielä ole standardoituja luokituksia tai viranomaisvaatimuksia ja tietäen, että tästä aiheutuu keskusteluja veneilijöiden ja katsastajien välillä siitä, mikä laite sitten on tarpeeksi hyvä. Vuosi sitten ilmaisimme vaatimuksen seuraavalla tavalla: tuotteen valmistajan vesitiivis vapaa-ajan veneilykäyttöön ja nimenomaan hätämerkinantovälineeksi valmistama laite.


Minkälainen laite sitten täyttää edellä kirjoitetun varsin väljän vaatimuksen. Tässä on tärkeää ajatella laitteen käyttötarkoitusta – hätämerkinantoväline. Sen tulee toimia silloin kun on hätä. Sen tulee olla helppo käyttää. Sen tulee näkyä riittävästi. Se tulee tunnistaa hätämerkiksi. Se ei saa häiritä veneen muiden laitteiden eikä navigoinnin toimintaa. Tervettä järkeä käyttäen näillä ohjeistuksilla pitäisi unohtaa autoilukäyttöön ja muuhun varoitusvilkkukäyttöön ja liikenteen ohjaukseen tarkoitetut tuotteet. Niiden näkyvyys on tyypillisesti joitakin satoja metrejä, kun pitäisi mieluummin olla marimaileja. Laitteiden vesitiiviyskin on ihan käytännön lavuaarikokeilla osoittautunut tyhjäksi lupaukseksi. Myös laitteissa usein oleva voimakas magneetti voi aiheuttaa yllätyksiä veneilijälle, kun magneettikompassi huomaamatta näyttääkin enemmän tai vähemmän väärä suuntia.


Näistä lähtökohdista olemme nyt täsmentäneet ohjeistusta seuraavasti. Vesitiiviys veneilykäytössä tarkoittaa suojausluokkaa IPX6. Tämä on helppo todeta, koska suojausluokille ovat mittausmenetelmät olemassa ja merkinnät ovat kansainvälisesti vakioituja. Hätämerkinantokäyttö tarkoittaa kahta asiaa: valon väriä ja valovoimaa. Valon värin tulee olla oranssi tai punainen. Näin ollen valkoinen väri ei käy. Tämä tullee olemaan eurooppalainen vaatimus tulevaisuudessa ja myös viranomaisten näkemys tukee tätä. Tämäkin on helppo todeta katsastuksessa. Valon voimakkuuden tulee optimaalisessa suunnassa olla vähintään 35 kandelaa [cd]. Tähän ei ole yksikäsitteistä mittausmenetelmää vielä käytössä, joten tukeudumme valmistajan mittaustuloksiin ja ohjekirjan ilmoittamaan tietoon.


Tarkennettuja vaatimuksia noudatetaan kaudesta 2019 alkaen, ellei siihen mennessä ole standardeja olemassa. Tällä kaudella vaatimusten mukaisten laitteiden käyttöä suositellaan vahvasti. Veneilijällä on kuitenkin itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan, joten jos veneilijä on vakuuttunut katsastuksessa esittämänsä laitteen riittävyydestä ja käyttökelpoisuudesta, vaikka laitteen merkinnät ja ohjeet sitä tuekaan, niin laitteen voi katsastuksessa hyväksyä.


Standardointityö ja hyväksyntävaatimusten kansainvälinen sopiminen on vielä meneillään ja se kestää parhaimmillaankin vähintään vuoteen 2019, todennäköisesti tätäkin pitempään. Kun nämä vaatimukset valmistuvat, tulemme noudattamaan niitä, mahdollisten siirtymäaikojen puitteissa. Tämä voi tarkoittaa silloin sitä, että mikä tahansa tai jopa kaikki nyt markkinoilla olevat tuotteet voivat olla lopulta sellaisia, etteivät ne täytä vaatimuksia. Tämä on syytä kertoa selkeästi veneilijälle, jotta hän tietää mihin tulee varautua. Tarkoitus ei ole tietenkään aiheuttaa veneilijälle kohtuuttomia vaatimuksia ja kustannuksia, mutta käytännössä vaatimukset ja siirtymäajat tiedämme vasta standardointityön valmistuttua.


LED-HÄTÄMERKINANTOVÄLINEIDEN SUOSITUKSET

LED-hätämerkinantovälineen nykyiset suositukset, jotka tulevat vaatimuksiksi kaudelle 2019. - suojausluokka IPX6 - valon väri oranssi tai punainen - valovoima optimaalisessa suunnassa vähintään 35 cd Nämä voidaan todeta havainnoimalla ja tuotteen merkinnöistä tai ohjekirjasta. Jos veneilijällä on jo viime kaudella katsastuksessa hyväksyttyjä tuotteita, joista edellä mainittua ei voida todentaa, niillä voi jatkaa. Veneilijälle kerrotaan edellä mainitut suositukset. Lisäksi kerrotaan, että kun standardit valmistuvat niin sekä viime vuonna hyväksytyt että edellä mainitun mukaiset tuotteet voivat muuttua ei-hyväksytyiksi.